Posjeta Temišvaru

Putničke agencije

Putničke agencije iz Hrvatske u malom broju organiziraju putovanja za Temišvar kao poseban aranžman. Putovanje u Temišvar je uglavnom dio putovanja tzv. Vojvođanske ture, zatim ture kroz Rumunjsku i Bugarsku ili kroz Rumunjsku i Mađarsku. U ovim aranžmanima, Temišvar je predviđen uglavnom kao poludnevna ili dnevna posjeta u povratku s putovanja.
Ovi turistički aranžmani se uglavnom organiziraju autobusom, preko Srbije do Rumunjske i Bugarske ili Mađarske. Aranžmani uključuju prvenstveno posjete drugim mjestima poput Bukurešta, Drakulinom dvorcu, Brasovu, Varni, Sibiu, Budimpešti, Szegedu...
Panoramsko razgledavanje Temišvara u povratku obuhvaća posjetu Trgu Pobjede (sa zdanjima Palača kulture, Rumunjska saborna crkva, Kip vučice koja doji Romula i Rema), Trgu Slobode (sa zdanjima gradske uprave , kipom Djevice Marije , bistom Decebala ) , Trgu Jedinstva (Stub kuge, Rimokatolička katedrala, Barokna palača).

 


Putničke agencije koje organiziraju putovanje u Temišvar u sklopu širih putovanja Rumunjskom i Bugarskom ili Mađarskom su: Kompas, Bravo putovanja, Jumbo Travel, Horizont Travel, Dolia Travel i Go Atlas Airtours.
Navedene turističke ture se organiziraju uglavnom u proljeće i jesen. Trajanje tura je od 4 do 10 dana. Cijene ovih tura su različite i ovise od broja dana i destinacija koje se posjećuju pored Temišvara i kreću se od 1.600 kuna za Vojvođansku turu do oko 5.000 kuna za turu kroz Rumunjsku, Bugarsku i Mađarsku.

Novogodišnji vatromet, Temišvar

Posljednjih godina, povremeno agencije nude i aranžmane "Temišvar - doček Nove godine". Ove ture se uglavnom organiziraju s polaskom 31. prosinca, prenoćištem i povratkom 1. siječnja u večernjim satima. Turističke agencije u ovom slučaju osiguravaju doček na glavnom gradskom trgu, ali uz doplatu možete najluđu noć dočekati i na organiziranom dočeku u hotelu u kome odsjedate.


Temisvar.com (hrvatski) > Putničke agencije