Posjeta Temišvaru

Znamenitosti

Temišvar ima veliki broj znamenitosti,  uglavnom povijesne znamenitosti, koje je teško pobrojati obzirom da grad ima povijest dugu gotovo cijeli jedan vijek.
Okosnicu znamenitosti Temišvara čine tri glavna gradska trga: Trg jedinstva, Trg pobjede i Trg slobode.

Trg Ujedinjenja Temišvar

Photo by Antonius Plaian Creative Commons licence

Trg jedinstva je najveći i najljepši trg u Temišvaru i na njemu se danas održavaju sve značajnije otvorene manifestacije i dogadjaji. Po obodima trga su zgrade najvažnijih gradskih i regionalnih institucija i dvije crkve - rimokatolička i srpska pravoslavna. Sam trg je popločen i ima predivno uređene zelene površine.

Trg pobjede je svoje ime stekao kao mjesto na kojem je u Rumunskoj revoluciji 1989. godine Temišvar proglašen prvim slobodnim gradom u Rumunjskoj. Čine ga dva veća šetališta (Korzo i Surogat) i niz zgrada s obje strane u stilu XIX stoljeća.

Trg slobode je počeo da se gradi još u XVIII stoljeću, ali je kompletiran tek 1859. godine. Danas predstavlja najmanji od tri gradska trga. U njegovom središnjem dijelu se nalazi park s fontanom i spomenikom, a po obodima, zgrada stare gradske uprave i komanda vojnog garnizona.

Temišvar je u većem dijelu svoje povijesti bio fortifikacija - utvrdba. U srednjem vijeku je postojala tzv. stara tvrđava, koja je bila manja, a u vrijeme Habsburške monarhije sagrađena je veća tvrđava. Svi trgovi, povijesni spomenici Temišvara su dijelovi nove, velike tvrđave Temišvara. Bastion Marije Terezije iz XVIII stoljeća je jedan od očuvanijih dijelova nove Temišvarske tvrđave i predstavljao je zaštitu prvog obruča fortifikacije.

 

Temišvar se naziva i Grad parkova. U njemu se nalazi veliki broj manjih parkova u centralnim dijelovima grada, koji predstavljaju sklonište od gradske vreve i prometne buke na ulicama. Najljepši park Temišvara je Botanički park, a od ostalih popularnijih parkova se izdvajaju Središnji park, Park Rose i Dječji park.

Temišvar ima i nekoliko vjerskih objekata, hramova, crkava i katedrala. To je odraz djelovanja različitih kultura na ovim prostorima, ali i etničke raznolikosti koja je karakterizirala ovaj grad stoljećima. Tu su Katolički Dom, Srpska pravoslavna saborna crkva, Rumunjska mitropolitska pravoslavna katedrala i Manastir Notrdamskih sestara.

Od ostalih povijesnih znamenitosti Temišvara izdvajaju se Barokna palača, koja je u povijesti bila sjedište Srpske Vojvodine i Dvorac Hunjadi Janoša (Sibinjanin Janka). Na glavnim trgovima grada se nalaze brojne povijesne znamenitosti - dvorovi, stare administrativne uprave, zgrade različitih vojnih i kulturnih institucija i sl.

Kulturne znamenitosti i institucije grada su Rumunjska Temišvarska opera i Nacionalni teatar u Temišvaru, koji rade u zgradi popularnog naziva "Palača kulture", Muzej Banata i Memorijal Revolucije.


Temisvar.com (hrvatski) > Znamenitosti