Upoznajte grad

cvetni sat temisvar

Central park

Jedan je najstarijih parkova u Temšvaru, osnovan 1880. godine u čast generala Antona von Scudiera. U parku postoje klupice na kojima možete da se odmorite, a takođe i stolovi šaha. Ukrašen je fontanama koje odišu duhom starog vremena koji se tako uklapa u priču Spomenika rumunskog vojnika. U ovom istorijskom parku napravili su i oformili čitavu jednu uličicu i nazvali je alejom ličnosti. U njoj se nalaze spomenici i statue nekoliko slavnih ličnosti koje su uticale na istoriju i kulturu Rumunije.